Referenser 2007

Im Jahr 2007 war StabCon an folgenden Projekten maßgeblich beteiligt:

Akademiska Sjukhuset B20 i Uppsala (Nybyggnad)

Tjänster:

  • Montageritningar 
  • Tillverkningsritningar

Information:

  • ca. 53t stål
  • Byggår 2007
Kv. Redaren 3 - Dagis i Uppsala (Nybyggnad)

Tjänster:

  • Montageritningar 
  • Tillverkningsritningar

Information:

  • ca. 15,5t stål
  • Byggår 2007