Tack för ditt besök på StabCons hemsida

Företaget bildades 2007 och har varit verksamt sedan dess. Det är jag - Knut Berkholz - som äger och driver företaget.

Verksamheten består av konstruktionsuppdrag inom byggsektorn. Stabcon är specialiserad på projektering av stålkonstruktioner för kontor, lager och försälningslokaler.

På grund av en lång tillvaran i sverige har Stabcon kontakt till skandinaviska företag och jobba regelbundigt ihop med sina partner.